ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาโพธิ์ (อ่าน 153) 24 ก.ค. 63
โครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 (อ่าน 100) 21 ก.ค. 63
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C (อ่าน 192) 08 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันเด็ก 2563 (อ่าน 121) 10 ม.ค. 63
พิธีราชสดุดี (อ่าน 146) 02 ธ.ค. 62
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 165) 19 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 161) 08 พ.ย. 62
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (อ่าน 173) 10 ต.ค. 62
การแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 186) 01 ต.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเว็บไซต์ (อ่าน 216) 29 ก.ย. 62
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 125) 25 ก.ย. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน (อ่าน 269) 24 ก.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 (อ่าน 160) 20 ก.ย. 62
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "อมรสิริสามัคคี คัพ" ครั้งที่๑ (อ่าน 105) 19 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 110) 22 ส.ค. 62
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (อ่าน 143) 22 ส.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 (อ่าน 100) 21 ส.ค. 62