ผู้บริหาร

นายวราพงษ์ พรมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
E-Service
แบบสำรวจความคิดเห็น
เวปไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2019
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 85446
Page Views 105901
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง
3 โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง 044-699141
4 โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
6 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
7 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
8 โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
10 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
11 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง
12 โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
13 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
14 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
15 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
16 โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
17 โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
19 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
20 โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
21 โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
22 โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
23 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
24 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
25 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
26 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
28 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
29 โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง 0844777144
30 โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
31 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
32 โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
33 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
34 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
35 โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
36 โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
37 โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง
38 โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
39 โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
40 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
41 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
42 โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
44 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
45 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
46 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร หินเหล็กไฟ คูเมือง
47 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง (044) 676065
48 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
49 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง
50 โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
51 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
52 โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
53 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
54 โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์ 093-464-3773
55 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์
56 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์
57 โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์
58 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์
59 โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์
60 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ นาโพธิ์
61 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์ 0956088897
62 โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์
63 โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์
64 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์
65 โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์
66 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์
67 โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์
68 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์
69 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ -
70 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์
71 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์
72 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์
73 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์
74 โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์
75 โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
76 โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
77 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
78 โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
79 โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
80 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 0883767640,044650388
81 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
82 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
83 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 089-585-4681
84 โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
85 โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
86 โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 072394823
87 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
88 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
89 โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
90 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
91 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
92 โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
93 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
94 โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
95 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
96 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง
97 โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง
98 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง
99 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง
100 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง
101 โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง
102 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
103 โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง
104 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
105 โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
106 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
107 โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง
108 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง
109 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
110 โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง
111 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
112 โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
113 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง พุทไธสง 044689018
114 โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง
115 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง
116 โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง
117 โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง
118 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
119 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
120 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก
121 โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก
122 โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก
123 โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก
124 โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก
125 โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก
126 โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก
127 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก
128 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก
129 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก
130 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก
131 โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก
132 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก
133 โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก
134 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
135 โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
136 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก
137 โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก
138 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก
139 โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก
140 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก
141 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก
142 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก
143 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก
144 โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก
145 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก
146 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก
147 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก 044 681029
148 โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก
149 โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก
150 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก
151 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก
152 โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก 044-681202
153 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก
154 โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก
155 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก
156 โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก
157 โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก
158 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ร่อนทอง สตึก
159 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก
160 โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก
161 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก
162 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก
163 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก
164 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก
165 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก 0-4468-1032
166 โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก
167 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก
168 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก 044782001
169 โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก
170 โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก
171 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก
172 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก
173 โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก
174 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก
175 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก
176 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก
177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก 0828763767
178 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก
179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก
180 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก
182 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก
183 โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก
184 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก
185 โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก 084-9599831
186 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก
187 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง
188 โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง
189 โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง
190 โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง
191 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง
192 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง 0865859922
193 โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง
194 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง 0862559293
195 โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง
196 โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง
197 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง
198 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง
199 โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง 0828753518
200 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง
201 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง 044119149
202 โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง 044-193030
203 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง
204 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง
205 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง
206 โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง
207 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง
208 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง