ผู้บริหาร

นายวราพงษ์ พรมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ข้อมูลสารสนเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
E-Service
แบบสำรวจความคิดเห็น
เวปไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2019
ปรับปรุง 28/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 127677
Page Views 156078
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
2 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
3 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
5 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
6 โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง
8 โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง 044-699141
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
10 โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
11 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
13 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
14 โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
15 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
16 โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
17 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
18 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
19 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง
20 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
21 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
22 โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
23 โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
24 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
25 โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
26 โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง 0844777144
27 โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
28 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
30 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
31 โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
32 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
33 โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
34 โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
35 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
36 โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง
37 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
38 โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
39 โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
40 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
41 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
43 โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
44 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
45 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
46 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
47 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
48 โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
49 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
50 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร หินเหล็กไฟ คูเมือง
51 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง (044) 676065
52 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง
53 โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
54 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์
55 โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์ 093-464-3773
56 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์
57 โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์
58 โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์
59 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์
60 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ นาโพธิ์
61 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์
62 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์ 0956088897
63 โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์
64 โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์
65 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ -
66 โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์
67 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์
68 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์
69 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์
70 โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์
71 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์
72 โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์
73 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์
74 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์
75 โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
76 โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
77 โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
78 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
79 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 0883767640,044650388
80 โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
81 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
82 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
83 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 089-585-4681
84 โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
85 โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
86 โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
87 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
88 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
89 โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 072394823
90 โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
91 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
92 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
93 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
94 โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
95 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
96 โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง
97 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง
98 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง
99 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง
100 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง
101 โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง
102 โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง
103 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
104 โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
105 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
106 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
107 โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง
108 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง
109 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง พุทไธสง 044689018
110 โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง
111 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
112 โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
113 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
114 โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง
115 โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง
116 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง
117 โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง
118 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
119 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
120 โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก
121 โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก
122 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก
123 โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก
124 โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก
125 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก
126 โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก
127 โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก
128 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก
129 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก
130 โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก
131 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก
132 โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก
133 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก
134 โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
135 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก
136 โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก
137 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
138 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก
139 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก
140 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก
141 โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก
142 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก
143 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก
144 โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก 044-681202
145 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก 044 681029
146 โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก
147 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก
148 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก
149 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก
150 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก
151 โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก
152 โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก
153 โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก
154 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก
155 โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก
156 โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก
157 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก
158 โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก
159 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก
160 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ร่อนทอง สตึก
161 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก 0-4468-1032
162 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก
163 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก
164 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก
165 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก
166 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก
167 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก 044782001
168 โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก
169 โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก
170 โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก
171 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก
172 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก
173 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก
174 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก
175 โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก
176 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก
177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก 0828763767
178 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก
179 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก
180 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก
182 โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก
183 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก
184 โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก 084-9599831
185 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก
186 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก
187 โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง
188 โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง
189 โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง
190 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง
191 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง
192 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง 0862559293
193 โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง
194 โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง
195 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง 0865859922
196 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง 044119149
197 โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง
198 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง
199 โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง 0828753518
200 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง
201 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง
202 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง
203 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง
204 โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง 044-193030
205 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง
206 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง
207 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง
208 โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง