ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารลีลาวดี (อาคาร ป1ฉ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 420000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจตุรพักตร์ (004)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 155000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารลำดวน (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1780000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารการะเกด (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1834000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (สปช.201/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 325000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 35000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 90000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 241000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 239000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 26000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 96750
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 163800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 400000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 400000
เพิ่มเติม..