ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 นักเรียนร่วมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.
จัดในตอนเช้า
27 ก.ค. 65 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และวันภาษาไทย
ช่วงเช้า ถวายปิ่นโต ตักบาตร บ่ายกิจกรรมวันภาษาไทย
22 ก.ค. 65 สอบ Pre-Onet ครั้งที่ 1 2565
จัดโดยกลุ่มนาโพธิ์ 1 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ Onet ปีการศึกษา 2565
09 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สฟป.บร.4
24 ก.ย. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มนาโพธิ์1
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
20 ก.ย. 62 สอบ Pre NT, O-net
16 ก.ย. 62 กตปน. ติดตามประเมินผล
13 ก.ย. 62 งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2562