ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียน (อ่าน 432) 30 มิ.ย. 64
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 787) 17 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอมรสิริสามัคคี (อ่าน 619) 03 ม.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 755) 15 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 709) 26 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (อ่าน 604) 24 พ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 714) 09 พ.ย. 63
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 861) 16 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา (อ่าน 785) 13 ต.ค. 63
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 678) 07 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาภาวะโภชนาการนักเรียนให้มีรูปร่างสมดีสมส่วน ปี 2563 (อ่าน 502) 30 ก.ย. 63
งานเกษียณอายุราชการคุณครูสุทันต์ จันภักดี (อ่าน 647) 30 ก.ย. 63
การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาโพธิ์ (อ่าน 625) 24 ก.ค. 63
โครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 (อ่าน 566) 21 ก.ค. 63
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C (อ่าน 677) 08 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันเด็ก 2563 (อ่าน 542) 10 ม.ค. 63
พิธีราชสดุดี (อ่าน 610) 02 ธ.ค. 62
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 634) 19 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 575) 08 พ.ย. 62
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (อ่าน 3487) 10 ต.ค. 62
การแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (อ่าน 710) 01 ต.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเว็บไซต์ (อ่าน 675) 29 ก.ย. 62
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 475) 25 ก.ย. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน (อ่าน 631) 24 ก.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 (อ่าน 526) 20 ก.ย. 62
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน "อมรสิริสามัคคี คัพ" ครั้งที่๑ (อ่าน 373) 19 ก.ย. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 367) 22 ส.ค. 62
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (อ่าน 507) 22 ส.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 (อ่าน 369) 21 ส.ค. 62