กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายหัสดิน เป็นนวล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0828638273

นางดวงรัตน์ ภูมิดง
ครูผู้ช่วย