กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล ศรีอุตตมะโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0884702293

นางสุทันต์ จันภักดี
ครู คศ.3