กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประวิทย์ ประเสริฐโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0801830812

นายธนากร แปไธสง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0857618521