รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
142 หมู่ที่ 4 บ้านบง   ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0956088897


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :