ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ออกมาติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ขอขอบคุณนายสุพจน์  ฝาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  ประธานกลุ่มนาโพธิ์ 2  นายพนม  ศรีนอก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสนิท  เกไธสง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี่

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 72 ครั้ง