ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดโครงการแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ ๑ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม โรงเรียน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์คือ

๑. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนเขา้ แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 185 ครั้ง