ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ออกมาติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 1 โรงเรียน 1 สิ่งแวดล้อม และห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอมรสิริสามัคคี คณะกรรมการประกอบด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพัฒนา  โททัสสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ  นายบรรหาญ  บุญจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ  นางชูศรี  นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง  นายอุทัย  โขงรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย และนางสาวบุญโรม  ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์นำเสนอ

กล้องครูหัสดิน

กล้องครูประวิทย์ 

โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 677 ครั้ง