ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

             วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงาน (symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ ได้รับเกียรติจากนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการเปิดงาน นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 40 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 762 ครั้ง