ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย ดร.วิทยา  นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ดร.อร่ามศรี  จงปัตนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา  นายวราพงษ์  พรมไธสง  ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1  นายสุพจน์  ฝาคำ  ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 และนายสนิท  เกไธสง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ได้ออกมาติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  เยี่ยมชมห้องเรียน ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งชี้แนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในนามคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการฯทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ลิ้งก์1

ลิ้งก์2

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 786 ครั้ง